De spelregels

Inschrijven

 1. Op 15 december opent de inschrijving voor de schrijfmarathon van het daaropvolgend jaar.
 2. De sluitingsdatum voor de inschrijving is de een na laatste zaterdag van januari van het jaar waarin de schrijfmarathon plaatsvindt.

De deelnemers

 1. De schrijfmarathon gaat van start met een minimum van 20 deelnemers.
 2. Iedere deelnemer dient een geldig email adres te hebben waar de schrijfopdrachten naartoe gestuurd kunnen worden.
 3. Iedere deelnemer dient minimaal zijn/haar (schrijf)naam op te geven met een korte bio over zichzelf. In de bio mogen links opgenomen zijn naar blogs en social media waarop ze bereikbaar zijn.
 4. Iedere deelnemer dient zich aan de regels van de schrijfmarathon te houden. Bij het overtreden van de regels volgt diskwalificatie.
 5. Schrijvers mogen zich ook als duo inschrijven.

Het tijdpad

 1. Voor aanvang van de eerste ronde krijgen alle deelnemers een email met daarin de regels en de datumplanning van de schrijfmarathon. Van deze planning wordt niet afgeweken.
 2. Bij aanvang van een schrijfronde krijgen de deelnemers een opdracht per email toegezonden. In de email wordt de sluitingsdatum en –tijd genoemd voor de opdracht.
 3. Tijdens een schrijfronde wordt er een of meerdere herinneringsmails aan deelnemers gestuurd die de opdracht nog niet hebben ingeleverd.
 4. Ben je te laat met inleveren, dan val je automatisch af in die ronde. Dit geldt ook voor het inleveren van stukken die ter verbetering zijn terug gestuurd.
 5. De dag na de sluitingsdatum voor de opdracht opent om 12.00u de stemronde. Stemmen geschiedt door middel van een poll en er wordt in alle rondes op 3 verhalen gestemd.
 6. De stemronde duurt een week en de uitslag wordt uiterlijk om 18.00u op de dag na sluiting van de stemronde bekend gemaakt.
 7. Bij het bekendmaken van de uitslag van een stemronde, wordt bekend gemaakt welk verhaal van welke deelnemer is.
 8. Als er in de betreffende ronde deelnemers af moeten vallen dan vallen de deelnemers met de minste punten af.
 9. De overgebleven deelnemers krijgen de opdracht voor de volgende schrijfronde toegezonden.
 10. De schrijfmarathon bestaat uit 10 rondes.

De opdrachten

De eerste schrijfrondes hebben kortere opdrachten. Hoe verder men komt in de schrijfmarathon, hoe langer de verhalen die geschreven moeten worden:

Rondes 1 + 2: 50 – 100 woorden
Rondes 3 + 4: 150 – 250 woorden
Rondes 5 + 6: 350 – 450 woorden
Ronde 7: 650 woorden
Ronde 8: 800 woorden
Ronde 9: 1000 woorden
Ronde 10: 1500 woorden

Als een ingezonden stuk niet voldoet aan de eisen van de opdracht, wordt het terug gestuurd en heeft de deelnemer de gelegenheid om het te verbeteren. Denk hierbij aan specifieke eisen zoals het aantal woorden of vastgestelde elementen die, al dan niet in een bepaald (minimaal) percentage, in het verhaal moeten voorkomen.

De verhalen

 1. Verhalen mogen in ieder genre zijn (drama, horror, romantisch, komedie), maar moeten altijd een erotische ondertoon hebben.
 2. Controleer voor het inzenden van een verhaal de spelling, grammatica en het gebruik van leestekens. Teksten worden ongewijzigd op de website geplaatst.
 3. Verhalen met onderwerpen die bij de wet verboden zijn, worden niet toegestaan. Denk hierbij aan pedofilie, incest, seks met minderjarigen of dieren en verkrachting. Over dit punt wordt niet gediscussieerd.
 4. De organisatie van de schrijfmarathon beoordeelt een inzending op de harde eisen (bijv. aantal woorden).

De puntentelling

 1. De verhalen worden beoordeeld door een jury en door het publiek. Het publiek stemt door middel van een poll op de site van EWA Nederland. Alle juryleden krijgen de verhalen geanonimiseerd opgestuurd ter beoordeling.
 2. Bij de beoordeling van de jury krijgen alle verhalen 1 punt. De juryleden kiezen de 9 beste verhalen en zetten die in een rangorde van 2 naar 10, waarbij het beste verhaal 10 punten krijgt, het verhaal op tweede plaats 9 punten, op derde plaats 8 punten, etc.
 3. Ieder jurylid beoordeelt de verhalen afzonderlijk. Het gemiddelde van de cijfers die de juryleden hebben toegekend is het punt dat aan het verhaal wordt toegekend.
 4. De stemmen van het publiek worden ook omgezet in een cijfer. Het verhaal op de eerste plaats krijgt 10 punten, op de tweede plaats 9 punten, de derde plaats 8 punten, etc. De verhalen op de tiende, elfde, twaalfde, etc. plaats krijgen allemaal 1 punt.
 5. Het punt van de jury en het punt van het publiek wordt bij elkaar opgeteld en dat is het totaalcijfer dat aan een verhaal toegekend wordt. Vanaf ronde 1 tot en met ronde 6 werken we met een klassement, met ander woorden, de punten worden steeds bij de punten uit de vorige ronde opgeteld. Vanaf ronde 7 vervalt het klassement en telt alleen de score die is behaald in de betreffende ronde. Degenen die onderaan eindigen, vallen af.
 6. Deelnemers mogen anderen vragen om te stemmen, maar mogen onder geen beding vertellen welk verhaal van hen is. Het wordt zeer op prijs gesteld dat iedere deelnemer zich aan deze regel houdt om het spel eerlijk te laten verlopen.
 7. De uitslag van een stemronde is finaal. Er wordt niet over gediscussieerd.

De afvalrace

 1. De schrijfmarathon gaat van start als er minimaal 20 deelnemers zijn. Als er 20 deelnemers zijn, dan vallen er in rondes 1, 2, 3, 4 en 5 geen deelnemers af. Zijn er tussen de 20-30 deelnemers, dan vallen er in rondes 1, 2 en 3 geen deelnemers af.
 2. Er zijn geen afvallers in rondes 1, 3 en 5 (tenzij de opdracht niet of niet op tijd wordt ingeleverd).
 3. Rondes 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 hebben een vast aantal afvallers. We hebben het volgend aantal deelnemers per ronde:

Rondes 1+2 = alle ingeschreven deelnemers
Rondes 3+4 = 30 deelnemers
Rondes 5+6 = 20 deelnemers
Ronde 7 = 15 deelnemers
Ronde 8 = 12 deelnemers
Ronde 9 = 8 deelnemers
Ronde 10 = 5 deelnemers

De prijzen en prijsuitreiking

De winnaars (plek 1 t/m 3) ontvangen een officiële EWA-afbeelding met de vermelding van de door hun behaalde plek die zij kunnen gebruiken op hun blog/website en op social media. Ook proberen we bij iedere schrijfmarathon sponsors te vinden voor prijzen. We kunnen echter geen prijspakketten garanderen. Tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar, op de laatste zaterdag in november, worden de winnaars in het zonnetje gezet. Indien er prijspakketten zijn, worden die tijdens deze EWA-bijeenkomst overhandigd. We stellen het zeer op prijs als de winnaars persoonlijk hun prijzen komen ophalen.

© EWA Nederland


Volg hier:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Hands Typing on a Laptop Computer